Usluge

Usluge

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA
 • Snimak postojećeg stanja građevine
 • Projekt izvedenog stanja građevine za rješenje o izvedenom stanju građevina za zgrade 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
 • Projekt izvedenog stanja građevine za potvrdu izvedenog stanja građevine za građevine preko 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
PROJEKTIRANJE
 • Idejna rješenja
 • Idejni projekti za rješenja o uvjetima građenja za zgrade do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine.
 • Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole za građevine preko 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
 • Glavni projekti za izvođenje zgrada do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
 • Glavni projekti za potvrdu glavnog projekta
 • Glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole
 • Izvedbeni projekti
 • Projekti okoliša i krajobrazni projekti
ANALIZA MOGUĆNOSTI
 • arhitektonska i urbanistička idejna rješenja i studije s brojčanim parametrima prema postojećim važećim prostornim planovima i Zakonima RH
 • analiza prostornih mogućnosti / skica idejnog rješenja s vizualizacijom
3D VIZUALIZACIJA
 • Prostorni prikazi interijera i eksterijera
CONSULTING - TEHNIČKO SAVJETOVANJE
 • Tehničko savjetovanje i consulting prije / za vrijeme projekta
 • Izrada skica prostornih mogućnosti, svih parametara i vizualizacija prema postojećim važećim propisima i Zakonima RH
IZRADA DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA
 • Vezano uz ishođenje dozvola i realizaciju projekata :

LOKACIJSKA DOZVOLA

Idejna rješenja
Idejni projekti za rješenja o uvjetima građenja za zgrade do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine.
Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole za građevine preko 400/600 m2 građevinske (bruto) površine


GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Glavni projekti za izvođenje zgrada do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
Glavni projekti za potvrdu glavnog projekta
Glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole
Izvedbeni projekti
Projekti okoliša i krajobrazni projekti

UPORABNA DOZVOLA

PROJEKT INTERIJERA
 • izrada idejnog rješenja
 • izrada idejnog projekta interijera
 • izrada detaljnih projekata interijera
 • izrada izvedbenog projekta interijera
 • izrada troškovnika
 • praćenje izvedbe radova i savjetovanje
IZRADA TROŠKOVNIKA
IZRADA ELABORATA ETAŽIRANJA
PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR
 • Projektantski nadzor građenja
 • Stručni nadzor građenja, glavni nadzorni inženjer

Svečana dvorana samostana Vinka Paulskog

Centar za treću životni dob