Stepper
1

PREDPROJEKTNA FAZA / PLANIRANJE

 • Početni sastanak
 • Zahtjevi / ideje klijenata
 • Analiza
 • Prikupljanje podataka
2

PONUDA I PRIJEDLOG VREMENSKOG OKVIRA

 • Prijedlog ugovora
 • Pripreme informacija
3

ANALIZA PROSTORNIH MOGUĆNOSTI

 • Analiza lokacije i mogućnosti gradnje na njoj
 • Tablice
4

IDEJNO RJEŠENJE

 • Idejno rješenje
 • Potvrda idejnog rješenja
5

RAZVOJ DIZAJNA KROZ SVE FAZE

 • Izrada idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole
 • Izrada glavnog projekta za ishođenje Građevinske dozvole
 • Izrada izvedbenog projekta
6

ISHOĐENJE SVIH POTREBNIH DOZVOLA

7

IZVEDBA

 • Pomoć pri odabiru najboljeg izvođača
8

NADZOR IZVOĐENJA

 • Financijski nadzor radova
 • Građevinski nadzor radova

PROCESS

PROCESS

Svečana dvorana samostana Vinka Paulskog

Centar za treću životni dob